Kaart Burgemeester Patijnlaan, Panweg en Dijnselweg

Woongroen werkt aan een plan voor de aanpak van 80 woningen. Het gaat om onderstaande adressen:

 • Burgemeester Patijnlaan met huisnummers 1 t/m 33 (oneven)

 • Burgemeester Patijnlaan met huisnummers 2 t/m 34 (even)

 • Panweg met huisnummers 29 t/m 53 (oneven)

 • Panweg met huisnummers 22 t/m 50 (even)

 • Dijnselweg met huisnummers 33 t/m 67 (oneven)

De technische onderzoeken tot nu toe tonen aan dat ingrijpende werkzaamheden aan de woningen nodig zijn. Dit vraagt een grote investering, maar levert geen woning op met de kwaliteit die we nu en in de toekomst willen. Daarom gaat de voorkeur van Woongroen uit naar herbouw van de woningen. Maar de woningen zijn allemaal gemeentelijk monument. Het uitgangspunt van de gemeente is daarbij behoud van de cultuurhistorische waarden. Het bouw- en cultuurhistorische onderzoek dat is uitgevoerd duidt de waarde van het complex. Op basis van alle onderzoeken zal een afweging gemaakt moeten worden over de toekomst van dit complex.

Het proces om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken duurt lang. Wat moet er gebeuren?

 • Aanvullende onderzoeken

 • Huisbezoeken (opname van de huidige staat van alle woningen)

 • Overleg met gemeente Zeist, monumentencommissie en stakeholders

 • Schetsplan uitwerken

 • Eventueel verzoek om woningen van monumentenlijst te halen

 • Besluit monumentale status door gemeente Zeist

 • Definitief besluit Woongroen, afhankelijk van besluit gemeente Zeist


Planning

De planning is nog niet bekend.

Meer informatie en contact

Heb je vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, projectconsulent.
Mail naar info@woongroen.nl. Of bel 088 505 38 00.