30 nieuwe huurwoningen opgeleverd in Bilthoven

Schrikkeldag 2024 werd een feestelijke dag voor 30 huishoudens die de sleutel van hun nieuwe woning aan de Melkweg in Bilthoven ontvingen. Eerst ontvingen Nadja en haar partner op 29 februari de symbolische '1e sleutel' van onze bestuurder Danny Visser. Daarna kregen ook de andere bewoners de sleutels van hun woning.
Lees meer

Tijdelijk Noodfonds Energie weer open

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opnieuw geopend. Ook in 2024 helpt het fonds huishouders met een lager inkomen en een hoge energierekening.
Lees meer

Corporate e-nieuwsbrief

Vandaag verstuurden wij de 1e digitale nieuwsbrief aan huurders van Woongroen.
Lees meer

De Woongroen wijkteams

Een nieuwe organisatie betekent nieuwe wijkteams. En die delen we graag. Voor veel huurders verandert er niks. Een groot deel van de in jouw woongebouw en/of wijk aanwezige medewerkers blijft hetzelfde. Een aantal medewerkers gaat een nieuwe uitdaging aan. In een andere functie, of in een ander werkgebied. We maakten een mooie mix, zodat kennis er ervaring voor jou als huurder zoveel mogelijk behouden blijft. En we blijven natuurlijk graag verbeteren!
Lees meer

Welkom bij Woongroen!

Woongroen is dé naam van de nieuwe woningcorporatie die ontstaat door een fusie tussen Woongoed Zeist en Woonstichting SSW per 1 januari 2024. Door de krachten te bundelen kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren voor huurders en woningzoekenden in de gemeenten De Bilt en Zeist. Ook zijn er financieel meer mogelijkheden voor verduurzaming en nieuwbouw.
Lees meer

Prestatieafspraken Zeist 2024

In 2024 willen de woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Zeist 93 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Daarnaast verduurzamen de woningcorporaties in 2024 ongeveer 842 bestaande huurwoningen door na-isolatie en door het plaatsen van zonnepanelen op woningen en woongebouwen. Dat staat in de prestatieafspraken voor 2024 tussen de beide woningcorporaties en de gemeente Zeist, waar de huurdersorganisaties van de corporaties nauw bij betrokken zijn.
Lees meer

Draagvlak voor renovatie 2 woonblokken Ter Braaklaan in Zeist

Eind november deelden wij ons onderhouds- en renovatievoorstel met de huurders van 2 woonblokken aan de Ter Braaklaan in Zeist gedeeld. Deze week werd duidelijk dat ruim 93% van de huurders akkoord gaat met dit voorstel. Samen met aannemer Heilijgers gaan wij de woningen verduurzamen en het nodige onderhoud uitvoeren.
Lees meer

Plan tijdelijke woningen in gemeente De Bilt

Het woningtekort is ook in de gemeente De Bilt groot en zal naar verwachting de komende tijd nog flink oplopen. Er is extra inzet nodig – ook door onze gemeente - om het woningaanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen. Door te zorgen voor tijdelijke woningen kan een brede groep woningzoekenden versneld een woning krijgen. Het gaat om sociale huurwoningen voor groepen die in de huidige markt weinig kans hebben, zoals starters en spoedzoekers.
Lees meer